Què és Teaming?

Teaming és una eina online per recaptar fons per causes socials a través de micro donacions d'£1 al mes. La filosofia de Teaming es basa en la idea de què només, amb £1, no podem fer massa però si ens unim, podem aconseguir fer realitat grans projectes.